Voor sportverenigingen

Op deze pagina kun je alle nodige documenten terug vinden omtrent de Sportraad en de subsidies voor de sportverenigingen.

Statuten Sportraad
huishoudelijk_reglement_sportraad.pdf
sportraad_erkenningsbewijs.pdf
erkenningsbewijs_sportraad.pdf