Vrijetijdsaanbod voor kleuters

SPEELPLEINWERKING DE RAVOTTER

In de zomervakantie is er speelpleinwerking van vrijdag 1 juli tot en met vrijdag 26 augustus.(geen speelpleinwerking op 21 juli en 15 augustus).
Een halve dag naar de Ravotter komen (voor-of namiddag) is ook mogelijk. 's Middags kunnen de kinderen hun lunch eten op het speelplein.

Een uur voor en een uur na de speelpleinwerking wordt er opvang voorzien. (van 7u - 8u en van 17.30u - 18.30u)

 • Inschrijven
  voor de speelpleinwerking wordt er de dag zelf ingeschreven: 's morgens van 8u - 10u, 's middags van 12.45u - 13.30u
  voor de opvang voor en na de speelpleinwerking moet min. 3 dagen op voorhand ingeschreven worden, dit op de jeugddienst.
 • Ravotters
  alle kinderen van 3 - 12 jaar zijn welkom op het speelplein. Kleuters moeten luier-vrij zijn!
 • Locatie
  de speelpleinwerking gaat door op jeugdsite De Speelberg
 • Kostprijs
  € 4 voor een hele dag, € 2 voor een voor- of namiddag.
  Een beurtenkaart (10 hele dagen) kost € 40.
  voor de opvang wordt € 0,87 per gebruiker en per begonnen half uur gevraagd. Gezinnen waarvan min. 2 kinderen tegelijkertijd gebruik maken betalen € 0,65 per begonnen half uur.
  Voor de opvang wordt niet contant betaald, wel via overschrijving.
 • Dagindeling
  Een dag op de Ravotter begint om 8u en eindigt om 17.30u (tenzij er gebruik gemaakt wordt van de opvang voor en na de speelpleinwerking)
  Zowel in de voormiddag als in de namiddag worden er activiteiten voorzien.
  Op maandag zijn er keuzeactiviteiten;
  Op dinsdag is er vrij spel;
  donderdag is themadag.
  In de voor- en namiddag worden pauzemomenten voorzien. Kinderen eten/drinken gezonde tussendoortjes die ze van thuis meebrengen.
  Elke dag krijgen de kinderen een stuk fruit. Dit is een actie die kadert in het initiatief "Gezonde Gemeente".
 • Begeleiding
  De speelpleinmoni's zijn jonge, enthousiaste mensen die allemaal een cursus animator in het jeugdwerk volgden. Elk jaar doen enkele jongeren hun stage op het speelplein.
  De hoofdmoni doet de inschrijvingen, is rechtstreeks contactpersoon voor de ouders en kinderen en zorgt voor de werkverdeling ed op het speelplein.
  De jeugddienst coördineert de werking en begeleidt het hele team.

De kleuters hebben per week een vaste kleuterbegeleidster. Ze spelen op een afgebakend terrein en komen onder begeleiding op het grote avontuurlijk speelterrein.

SPEELPLEINWERKING DE WIP

In Stavele wordt speelpleinwerking georganiseerd door een particuliere vereniging.

Contactpersonen:
Anja Goudeseune           anja.natuurgids@live.be
Anja Butaye                   frank.catrycke@telenet.be

Speelpleinwerking De Wip gaat door tijdens de zomervakantie op :

vrijdag 1 juli 2016 - vrijdag 26 augustus telkens op maandag, woensdag en vrijdag.
NIEUW: Eerste twee weken en laatste twee weken van augsutus is het speelplein iedere werkdag open!

Inschrijven tussen: 8.30 u. en 9.00 u. en 13.00 u. en 13.30 u.
einde van de speelpleinwerking is voorzien rond 17.00 u.

Kinderen van 3 - 12 jaar zijn er welkom.
Deelnemen kost € 4 voor een hele dag en € 2 voor een halve dag.
elke dag krijgen de kinderen een stuk fruit. Een actie die kadert in het initiatief "Gezonde Gemeente"
Locatie: IJzerstraat 6 te Stavele

 

KLEUTERTURNEN

Elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar is er kleuterturnen.
Dit gaat door in de gemeentelijke sportzaal De Rethorica van 13.30u - 15.30u.
Deelnemen kost € 3/ namiddag, een beurtenkaart voor € 5 namiddagen turnen kost € 15
Inschrijven bij de Dienst Jeugd en Sport: jeugd@alveringem.be of sport@alveringem.be