Noodopvang Paasvakantie

dinsdag, 31 maart, 2020

Het gemeentebestuur voorziet samen met de scholen opvang in de paasvakantie.
De opvang vind plaats in de schoolgebouwen waar je kind school loopt.
We voorzien enkel opvang voor kinderen waarvan de ouders:
• werken in de gezondheidszorg
• werken in een essentiële publieke sector
• geen andere mogelijkheid hebben dan de kinderen door de grootouders, ongeacht hun leeftijd, te
laten opvangen.

Inschrijven is verplicht via deze link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPnLaYv85Spg-0ED_U4k4bD3Sto8Tm...
Schrijf zeker 2 dagen op voorhand in via het online formulier.

Aanpassingen moeten ten laatste 1 dag op voorhand doorgestuurd worden naar meloika.verweirder@alveringem.be of telefonisch via 0494 41 92 30.
Vragen of problemen? Neem contact op met de directie of de jeugddienst.