Dienst Vrije Tijd - Toerisme & Cultuur


Karien Becuwe
Diensthoofd


Thea Marchand
Medewerker


Leo Bonte
Medewerker

Paul Denys
Medewerker

Project Alveringem 2014

Project Alveringem 2014 werkt het historische verhaal van Alveringem tijdens de Eerste Wereldoorlog uit tot een duurzaam cultuurtoeristisch product
en de coördinatie van de culturele en toeristische projecten en manifestaties voor de herdenking van "de Groote Oorlog" in 2014-2018.

Bij de uitwerking van het project gaat de aandacht priotair naar de cultuurtoeristische valorisatie van dit rijk erfgoedpatrimonium
en het op een authentieke wijze tot leven wekken van de bijhorende verhalen. Omdat ieder dorp van Alveringem zijn eigen verhaal en geschiedenis heeft, worden ze zoveel mogelijk geïntegreerd in de grote verhaallijnen van het herinneringsprogramma.

Project Alveringem 2014

Projectcoördinator Leo Bonte
058 28 88 81
leo.bonte@alveringem.be
www.oorlogserfgoedalveringem.be