Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Wetgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke Ordening is een bevoegdheid van Vlaanderen. De regels voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen zijn vervat in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

 

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning

Voor welbepaalde werken of handelingen is geen bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning vereist. De lijst van werken / handelingen waarvoor geen vergunning is vereist kunt u hier raadplegen

 

Meldingsplicht

Voor sommige werken of handelingen volstaat eenvoudigweg een meldingsplicht in plaats van een vergunningsaanvraag. De lijst van werken / handelingen die in aanmerking komen voor een melding kunt u hier raadplegen.

 

Medewerking architect

Voor sommige werken of handelingen is de medewerking van een architect niet vereist. De lijst van werken / handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van een architect kunt u hier raadplegen.

 

Zonevreemde woningen en gebouwen

Het grondgebied van Alveringem bestaat hoofdzakelijk uit agrarisch landschappelijk waardevol gebied. Particuliere woningen of hoevecomplexen waar geen landbouw meer wordt uitgeoefend en die gelegen zijn binnen een agrarisch gebied worden ook wel eens zonevreemde woningen of zonevreemde gebouwencomplexen genoemd.

Voor zonevreemde woningen en gebouwen gelden specifieke regels.

 

Zonevreemde functiewijzigingen

In welbepaalde gevallen kan een bestemmings- of functiewijziging worden goedgekeurd voor zonevreemde woningen en gebouwen. Deze kan u hier raadplegen.