Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) speelt een rol tijdens de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij wordt op verschillende momenten tijdens de totstandkoming van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) of Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP’s) geconsulteerd en om advies gevraagd.

Op vraag van het college van burgemeester en schepenen of op vraag van de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar kan de GECORO eveneens om advies worden gevraagd bij verkavelingsaanvragen of stedenbouwkundige vergunningsaanvragen met een grote impact. De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening. Het advies van de GECORO is niet bindend.

De leden van de GECORO worden door de gemeenteraad benoemd voor een periode van 6 jaar. Na elke installatie van een nieuwe gemeenteraad dient de GECORO vernieuwd te worden. De nieuwe commissie treedt aan nadat de deputatie de benoeming van de leden door de gemeenteraad heeft goedgekeurd. De oude commissie blijft zolang aan.

Het secretariaat van de GECORO is gevestigd op het gemeentehuis.

Samenstelling Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO bestaat uit 3 deskundigen en 6 vertegenwoordigers uit maatschappelijke geledingen, zoals wordt bepaald door de gemeenteraad. Op die manier wordt geprobeerd om een representatieve vertegenwoordiging te krijgen voor de verschillende belangengroepen binnen de gemeente. Voor de huidige legislatuur maken volgende personen deel uit van de GECORO:

 

DESKUNDIGEN

de heer Johan Michielssens, voorzitter GECORO
mevr. Ann-Sophie Decroos met de heer Jef Vanhoutte als plaatsvervanger
mevr. Julie Vanpetgehem met de heer Eddy Ameloot als plaatsvervanger

 

VERTEGENWOORDIGER ABS

de heer Ludo Rolly met de heer Marc Lagache als plaatsvervanger

 

VERTEGENWOORDIGER BOERENBOND

mevr. Lieve Geerardyn met de heer Danny Coulier als plaatsvervanger

 

VERTEGENWOORDIGER UNIZO

de heer Jan Deneve met de heer Franky Cornette als plaatsvervanger

 

VERTEGENWOORDIGER KAMER VAN KOOPHANDEL / VOKA

mevr. Diane Carroen met de heer Frank Stekelorum als plaatsvervanger

 

VERTEGENWOORDIGER MILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN

de heer Bern Paret met de heer Eric Niville als plaatsvervanger

 

VERTEGENWOORDIGER SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ

mevr. Manon Devlieghere met de heer Patrick Vercruysse als plaatsvervanger

 

VASTE SECRETARIS

de heer Jan Declerck, Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar, werd aangeduid als vaste secretaris van de GECORO

 

VERTEGENWOORDIGERS POLITIEKE FRACTIES

De vertegenwoordigers van de politieke fracties hebben in de GECORO geen stemrecht.

voor Gemeentebelangen : de heer Gerard Liefooghe, bevoegd voor ruimtelijke ordening, met als plaatsvervanger de heer Tom Sap
voor de CD&V : de heer Jacques Blanckaert met als plaatsvervanger de heer Dirk Vermeulen
voor PRO : nog niet bekend
voor de N-VA: de heer Joost Balduck