Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

De gemeenteraad stelde in zitting van 2 juli 2015 de definitieve versie vast van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).

De deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen keurde op 8 oktober 2015 uiteindelijk het GRS goed.

Het GRS Alveringem vormt het kader voor de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente. 

Een structuurplan bestaat uit drie delen: een informatief, een richtinggevend en een bindend gedeelte.

Het informatief gedeelte bevat een evaluatie van het gevoerde ruimtelijk beleid in de gemeente met de beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur en de beschrijving van kwaliteiten en knelpunten in de gemeente.

Het richtinggevend gedeelte van het ruimtelijk structuurplan is het deel waarvan de overheid bij het nemen van beslissingen niet kan afwijken, tenzij omwille van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende en budgettaire redenen.

Het bindend gedeelte omvat de bindende bepalingen die een bindend karakter hebben voor de gemeente.