Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Op 5 februari 1979 werd voor het grondgebied Alveringem het gewestplan Diksmuide – Torhout goedgekeurd. Het volledige grondgebied werd opgesplitst in grote delen agrarisch (landschappelijk waardevol) gebied, woongebieden, woongebieden met landelijk karakter of woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde (dit zijn de bebouwde dorpskernen), industriegebieden (zeer beperkt), natuurgebieden of gebieden voor openbare nutsvoorzieningen.

Voor bepaalde gebieden of delen van het grondgebied werd de bestemming verfijnd tot op het perceelsniveau: de bijzondere plannen van aanleg (BPA’s). Voor deze gebieden vervalt de bestemming van het gewestplan en is enkel nog de bestemming volgens het BPA met bijhorende stedenbouwkundige voorschriften van toepassing.

Volgende BPA’s werden goedgekeurd voor het grondgebied :

  • BPA Dorpskom Alveringem (goedgekeurd op 22 juni 2005)
  • BPA bedrijvenzone Kallestraat voor het bedrijf Stavelse Metaalbouw (goedgekeurd op 15 juli 1997)
  • BPA Kerselaarstraat voor de houtzagerij Ryckeboer (goedgekeurd op 12 juni 2006)
  • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 1 (goedgekeurd op 7 juli 2003)
  • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 2 (goedgekeurd op 12 juli 2005)
  • Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven fase 3 (goedgekeurd op 27 juli 2007)
  • BPA lokaal bedrijventerrein te Hoogstade (goedgekeurd op 5 mei 2008)

Momenteel kunnen geen bestemmingsplannen meer worden opgemaakt van het type BPA.

Na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan kunnen nieuwe uitvoeringsplannen, die de bestemming op perceelsniveau verfijnen, worden opgemaakt. Dit zijn de ruimtelijke uitvoeringsplannen.