Ruilverkaveling

Ruilverkaveling is het proces waarbij er naar gestreefd wordt dat landbouwers minder, maar grotere en beter gevormde kavels krijgen, zo dicht mogelijk bij hun bedrijf. Tegelijkertijd wordt het openbaar domein heringericht waar nodig en worden landbouwwegen verbeterd met aandacht voor de waterhuishouding.

De moderne ruilverkavelingen hebben ook aandacht voor natuur, landschap, recreatie, cultuurhistorie, archeologie, milieuzorg en medegebruik.

In het verleden werden op grondgebied van Alveringem volgende ruilverkavelingen gerealiseerd :

  • Ruilverkaveling Veurne op grondgebied van deelgemeente Oeren
  • Ruilverkaveling Stavele op grondgebied van deelgemeente Stavele
  • Ruilverkaveling Lo op grondgebied van deelgemeente Alveringem
  • Ruilverkaveling Beveren aan de IJzer op grondgebied van deelgemeenten Beveren aan de IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade en Leisele
  • Ruilverkaveling Fortem op grondgebied van deelgemeente Alveringem

Momenteel is de Vlaamse Landmaatschappij bezig met de opmaak van de ruilverkaveling Sint-Rijkers, op delen van het grondgebied van de deelgemeenten Alveringem, Sint-Rijkers en Izenberge.

 

Structuurplan Ruilverkaveling Sint-Rijkers :

Het Structuurplan Ruilverkaveling Sint-Rijkers vindt u hieronder en u kan meer informatie nalezen op de website van de VLM.

 

Contactpersonen Ruilverkaveling Sint-Rijkers :

  • Johan Vulsteke, projectleider, T 050 45 81 63
  • Erwin Van Renterghem, herverkavelaar, T 050 45 81 71  -  G 0494 56 48 35
  • Karolien Bracke, communicatieverantwoordelijke, T 050 45 81 07

Vlaamse Landmaatschappij
Velodroomstraat 28
8200 Brugge