Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Muskusrattenbestrijding

De muskusrat (of ook nog wel waterkonijn genoemd) is een knaagdier dat heel wat schade toebrengt aan landbouwgewassen en aan de dijken van de waterlopen en het grachtenstelsel.

De muskusrat heeft een kop-romp lengte van circa 25 à 40 cm en heeft een sterk zijdelingse afgeplatte staart tussen 20 en 30 cm lang. De muskusrat onderscheidt zich van de gewone bruine rat door zijn grootte en gewicht. De muskusrat is veel groter dan de gewone bruine rat en kan vier keer zo veel wegen.

De muskusrat leeft in het water en maakt zijn gang naar het nest onder water. Op deze manier worden de oevers en dijklichamen van de waterlopen aangetast.

Een vrouwelijk dier kan tussen april en november om de 28 dagen een nest werpen. Gemiddeld werpt een vrouwelijk dier 3 maal per jaar. Per worp worden gemiddeld vijf tot zeven jongen geboren. Een pas geboren vrouwelijk dier is al na 6 maanden geslachtsrijp!

Het gemeentebestuur tracht zo veel mogelijk muskusratten te lokaliseren en te vernietigen.  Er wordt daarbij gebruik gemaakt van fuiken en klemmen.  Chemische bestrijdingsmiddelen zijn bij wet verboden.

Hierna volgt een overzicht van het aantal gevangen muskusratten per jaar vanaf 2004.

JaartalAantal gevangen muskusratten
2004126
2005115
200663
200774
200875
200938
201014
201138
201231
201330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met het provinciebestuur en de Polderbesturen, werkzaam op het grondgebied van de gemeente (Zuidijzerpolder en de Polder Noordwatering Veurne), gaat de gemeente de strijd aan tegen de muskusrat.

Hebt u een muskusrat gezien, dan mag u dit altijd melden aan de dienst Omgeving.