Gezonde Gemeente

'Gezonde Gemeente' is een beleidsmethodiek dat de lokale besturen ondersteunt bij het uitwerken van een gezondheidsbeleid. Het is een initiatief van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met de steun van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

Met de ondertekening geeft Alveringem formeel te kennen dat de gezondheid van de burgers een belangrijk thema is en dat men hier in samenwerking met LOGO Brugge-Oostende vzw ook effectief werk van wil maken.
Vanuit verschillende gemeentelijke en OCMW-diensten werden in het verleden al acties om gezondheid en preventie een plaats te geven. Alveringem heeft de intentie om:

  • gezondheid als een doelstelling te integreren in het lokaal meerjarenplan en aandacht te hebben voor gezondheid in de beleidskeuzes en doelstellingen van andere beleidsdomeinen (zoals vb. wonen, mobiliteit, jeugd, sport)
  • intersectoraal samen te werken met lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid
  • deelname van de bevolking aan het gezondheidsbeleid en aan de uitvoering ervan te bevorderen. De deelname geldt voor iedereen in de gemeente en vooral voor maatschappelijk kwetsbare groepen
  • de nodige capaciteit, budget en deskundigheid te vergroten
  • zowel sensibiliserende acties als acties voor een gezond aanbod en een gezonde omgeving aan te bieden
  • een voorbeeldfunctie als gezondheidsbevorderende werkgever op te nemen
  • herkenbare en voortdurende communicatie te voeren over het gezondheidsbeleid op maat van iedereen in de gemeente
  • te kiezen voor samenhangende, onderbouwde geëvalueerde en zichtbare acties en projecten

Om onze communicatie met onze inwonders te stroomlijnen gaan we alvast het nieuwe logo 'Gezonde Gemeente' gebruiken op al onze affiches en flyers.
We hebben ten slotte ook enkele mooie vlaggen gekregen die we met plezier aan ons gemeentehuis gaan hangen om te tonen dat wij een echte gezonde gemeente zijn.

Een aantal acties in de kijker

  • Elke week gratis fruit voor het personeel van gemeente en OCMW
  • Tijdens de speelpleinwerking elke dag gratis fruit voor de kinderen

Er werden 2 koffers van de Proefkampioen aangekocht:
De Proefkampioen is een interactief spel voor kinderen van 3 - 8 jaar waarbij ze, aan de hand van een verhaal en verschillende testjes,
smaken leren kennen en herkennen (bitter, zoet, zuur en zout), ruiken, fruit, groenten en kruiden leren voelen en herkennen.
De bedoeling is om kinderen te laten proeven van groenten en fruit en hen op weg te helpen om gezond te leren eten en drinken.
Onthaalouders en scholen kunnen deze koffers ontlenen via de Dienst Jeugd en Sport.

Op de Dienst en Toerisme en Cultuur zijn OMRON stappentellers te koop voor € 16 / stuk.