Nuttige diensten

Unizo Westhoek
Unie van Zelfstandige Ondernemers

Duinkerkestraat 17
8630 Veurne

T 058 29 69 40
F 058 29 69 41
info@unizo-westhoek.be 

Unizo versterkt ondernemers. Als grootste ondernemersorganisatie van Vlaanderen en Brussel verdedigt Unizo ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen op alle terreinen en
op alle niveaus van de sociaaleconomische besluitvorming: in de gemeenten, het Vlaamse en Brusselse Gewest, op federaal niveau en in de Europese Unie.

Unizo Alveringem

Ilse Deschuytter
T 0492 58 54 53
jdrenovatie@hotmail.com

Ook in uw gemeente staan er enkele enthousiaste bestuursleden aan het roer. Zij organiseren tal van evenementen en vertegenwoordigen de belangen van elke lokale ondernemer. 

VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

T 056 23 50 51
info.wvl@voka.be 

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen. Het vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel.
De kerntaken van Voka vatten we samen in vijf werkwoorden: verdedigen, ontmoeten, begeleiden, adviseren en informeren.

Fedris - Federaal agentschap voor beroepsrisico’s

Op 1 januari 2017 fusioneren het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO).
Beide instellingen worden dan Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Fedris neemt alle opdrachten over van het FAO en van het FBZ.

Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
T 02 226 64 00 (9 u. - 16 u.)
info@fedris.be
www.fedris.be 

De belangrijkste taken van Fedris zijn

• het vergoeden van de slachtoffers van beroepsziekten en in bepaalde gevallen ook de slachtoffers van arbeidsongevallen;
• het nemen en ondersteunen van een aantal preventiemaatregelen op het vlak van beroepsziekten en arbeidsongevallen;
• het controleren of de verzekeringsondernemingen en de werkgevers nakomen op het vlak van arbeidsongevallen.

Zitdagen Fedris

 

Brugge

Oud Gemeentehuis | Gistelsesteenweg 524 | 8200 Brugge
050 72 70 58 
Elke dinsdag  9 u. - 12 u.
Juli-augustus: 1 x per maand
geen zitdag tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Kortrijk

Kortrijks Sociaal Huis | Budastraat 27 | 8500 Kortrijk
Elke woensdag  13.30 u. - 16 u.
Juli-augustus: 1 x per maand
geen zitdag tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Gent

Stedelijk Administratief Centrum | W. Wilsonplein 1 | 9000 Gent
09 266 76 88
Elke woensdag  9 u. - 12 u.
Juli-augustus: 1 x per maand
geen zitdag tussen Kerstmis en Nieuwjaar

Roeselare

OCMW-Dienstencentrum "Ten Elsberge"
Mandellaan 101 | 8800 Roeselare
Elke 1ste maandag van de maand  9 u. - 11.30 u.
Geen zitdag in juli-augustus

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen.
We stimuleren en ondersteunen innovatie en ondernemerschap en dragen bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

T 0800 20 555
info@vlaio.be 
www.vlaio.be

Ondernemen in Vlaanderen

Ondernemingen zorgen voor welvaart en werkgelegenheid.
Het is de taak van de overheid om een gunstig ondernemersklimaat te creëren en startende ondernemers voldoende te begeleiden, zodat zij van hun zaak een succes kunnen maken.

Vlaanderen.be is de officiële website van de Vlaamse overheid en is voor burgers een brede toegangspoort tot de informatie van de Vlaamse overheid.
Via enkele inhoudelijke thema’s vindt u snel de gezochte informatie.

T 1700 (elke werkdag 9 u. - 19 u.)
www.vlaanderen.be