Taxi - VVB

Vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, ceremonieel vervoer).

Taxivergunning

Je hebt een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (IBV) nodig voor het uitbaten van een taxidienst of dienst voor ceremonievervoer. Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar je gevestigd bent. 

Praktisch

 • 5 jaar geldig
 • in heel Vlaanderen
  • maar niet in Brussel
 • € 350/jaar - per voertuig (factuur)
 • € 250/jaar - per voertuig - voor milieuvriendelijke voertuigen (factuur)

Exploitatievormen

De taxivergunning is een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen. Er gelden specifieke voorwaarden afhankelijk van het type vervoer dat je wilt uitvoeren. Klik hier voor meer informatie over de verschillende exploitatievormen.

Overgangsbepaling

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe vergunning voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. Voor bestaande taxi- en VVB-exploitanten met een vergunning afgeleverd voor 31 december 2019 geldt een overgangsbepaling waarbij de lopende vergunningen kunnen aflopen zoals voorzien. Dat betekent dat alle regels, mogelijkheden en beperkingen van die vergunning van toepassing blijven. Vergunningen vanaf 1 januari 2020 vallen meteen onder nieuwe voorwaarden.

Opgelet: De bestuurderspas geldt voor bestuurders en niet voor exploitanten, en is vanaf 1 juli 2020 verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant (waarvoor ze rijden).

Aanvraag

Bestuurderspas

Vanaf 1 juli 2020 moet elke (taxi)chauffeur verplicht een bestuurderspas op zak hebben. Dit geldt voor chauffeurs die rijden onder hun eigen naam of in loondienst maar ook voor chauffeurs die enkel ceremonieel vervoer uitbaten. De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan met een formulier bij de gemeente waar ze gedomicilieerd zijn. De bestuurderspassen zijn steeds geldig voor het hele grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Praktisch

 • 5 jaar geldig
 • € 20 (factuur)
 • eenmalige kost tenzij:
  • de chauffeur verhuist en een nieuwe pas moet aanvragen
 • meteen melden bij de gemeente:
  • als de chauffeur een gerechtelijke veroordeling heeft opgelopen
  • als de chauffeur verhuist
 • nieuwe bestuurderspas aanvragen
  • € 20
  • ook al is de oude pas nog niet vervallen

Aanvraag

 

Regelgeving

Bekijk het taxidecreet
Bekijk het uitvoeringsbesluit

Aanvraagformulier taxivergunning
Aanvraagformulier bestuurderspas