Omgevingsvergunning

Volgens de bestaande milieureglementering (Vlarem I) is een milieuvergunning nodig om bepaalde milieuhinderlijke activiteiten (schrijnwerkerij, metaalconstructiebedrijf, landbouwbedrijf, pompstation, …) te mogen exploiteren. Deze milieuvergunning wordt ook nog wel eens “exploitatievergunning” genoemd.

Alles over deze omgevingsvergunning vind je hier.

Meer informatie
Dienst Omgeving | 058 28 88 81 | omgeving@alveringem.be