Starten met een land-/tuinbouwbedrijf

Starten in de land- en tuinbouwsector kan op twee manieren gebeuren:

  • door de overname van een bestaand bedrijf
  • door de oprichting van een nieuw bedrijf

Het centrale aanspreekpunt voor starters in de land- en tuinbouwsector is de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen van het Departement Landbouw en Visserij. Daar kunnen startende landbouwers terecht met al hun vragen.

Registratie als actieve landbouwer

Alle actieve landbouwers moeten zich bij de overheid registreren en krijgen dan een uniek landbouwernummer.
Ook elke exploitatie van een landbouwbedrijf krijgt een exploitatienummer.

Bedrijfsadvies en vorming voor land- en tuinbouwers

Land- en tuinbouwers kunnen zich via het Vlaamse Bedrijfsadviessysteem laten adviseren over allerlei aspecten van hun werk. Ze kunnen advies krijgen van privé-adviesdiensten die door de Vlaamse overheid worden erkend op basis van hun ervaring en vakkennis, hun technische en administratieve uitrusting en hun betrouwbaarheid. Landbouwers die een beroep doen op dat systeem, krijgen van de overheid subsidies.

De Vlaamse overheid staat ook in voor de permanente vorming van land- en tuinbouwers en hun medewerkers.

 

Meer informatie
Departement Landbouw & Visserij | Ondernemen & Ontwikkelen
Koning Albert II-laan 35 bus 40 
1030 Brussel
02 552 74 70