Drankvergunning

Een drankvergunning is een toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse:

  • vaste drankgelegenheden (café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom...)
  • reizende drankgelegenheden (tapwagen, boot, trein, verkoop op markt...)
  • occasionele drankgelegenheden (evenementen, fuiven...)

Ben je als toekomstige uitbater van plan gegiste en sterke dranken te schenken, moet je een drankvergunning hebben. 
Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (alcoholpercentage < 22°) en sterke dranken (alcoholpercentage > 22°) te schenken.

Aanvraag

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Vraag jouw drankvergunning aan

Drankvergunning: regelgeving