Hinderpremie

De hinderpremie is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die geconfronteerd worden met ernstige hinder door werken voor de deur van de zaak. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om jou te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen. 

Sluitingspremie

Als je door die openbare werken jouw vestiging tijdelijk moet sluiten, kun je een bijkomende sluitingspremie krijgen. 

 

Meer informatie
Agentschap Innoveren & Ondernemen - Hinderpremie
Koning Albert II-laan 35 bus 2 | 1030 Brussel
1700 | hinderpremie@vlaio.be 

De hinderpremie en de sluitingspremie vervangen de rentetoelage hinder openbare werken en de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen. 
Sinds 1 januari 2018 kunt u voor die twee maatregelen geen aanvraag meer indienen.

Hinderpremie: hinder door wegenwerken voor uw deur