Verkoop van alcohol

Terwijl in de horeca de wetgeving over de gegiste en sterke dranken van toepassing is, gelden voor de alcoholverkoop (gegiste en sterke dranken) via de detailhandel andere regels.
Een handelaar die drank wil verkopen moet over een (handelaars)vergunning ‘ethylalcohol en alcoholhoudende dranken’ beschikken.

Aanvragen

Het aanvraagformulier moet via de post worden ingediend bij de Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen.  
Indien er sprake is van meerdere vestigingen in verschillende regio’s, gebeurt de indiening bij de Centrale Administratie der Douane en Accijnzen.   

Voor ambulante handelaars geldt het volgende:

 

  • De aanvraag moet gebeuren bij de gewestelijke directie der douane en accijnzen die bevoegd is over het gebied waar de maatschappelijke zetel van de ambulante handelaar is gevestigd, zelfs indien de handelsactiviteiten plaatsvinden in andere regio's.
  • In het aanvraagformulier moet 'ambulante handel' vermeld worden in het vak voorbehouden voor het invullen van de gebruiksplaatsen.
  • De handelaar moet een kopie van de vergunning voorhanden houden in elk voertuig dat bestemd is voor ambulante handel of op elke plaats waar de ambulante handel plaatsvindt. 

Contactinformatie Gewestelijke directie der Douane en Accijnzen

Let op: deze vergunning geldt NIET voor de horeca (waar dranken worden verkocht om ter plaatse te worden geconsumeerd), maar wel voor alle winkels of andere handelaars die dranken verhandelen waarop reeds de accijnzen in België werden voldaan.

Accijnzen - alcoholhoudende dranken