Missie en visie

Missie

Alveringem voert een betrokken, democratisch, transparant en doelmatig beleid om welzijn en welvaart te realiseren voor haar inwoners.

We zijn een leefbare landelijke en eigentijdse gemeente waar het buiten-gewoon aangenaam wonen, werken en verblijven is.

 

Visie

We investeren in de gemeenschap via een beleid dat inzet op wonen, werken, ondernemen, beleven, ontspannen, zorgen, onderwijs en veiligheid in een aantrekkelijke publieke omgeving.

Onze diensten zijn klantvriendelijk, efficiënt en professioneel. We zijn bereikbaar op een persoonlijke en op een digitale manier.

We streven naar een dynamisch personeelsbeleid, we zetten competente medewerkers in, die zich in een sfeer van respect en vertrouwen kunnen ontwikkelen. Het beleid en de medewerkers hebben een productieve wisselwerking met wederzijdse loyaliteit. We staan ten dienste van onze inwoners.

We zetten de beschikbare middelen efficiënt in om onze doelen te bereiken.