Algemeen directeur

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
algemeendirecteur@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Algemeen directeur

Wouter Accou

Algemeen directeur

De algemeen directeur (= secretaris) staat in voor de algemene leiding van de diensten van het OCMW en de gemeente.
Hij is het hoofd van het personeel en organiseert de werking van de diensten met het oog op de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

Als algemeen directeur van de gemeenteraad, de OCMW raad, van het college van burgemeester en schepenen, van het vast bureau en het bijzonder comité voor de sociale dienst is hij belast met de voorbereiding van de dossiers die aan deze vergaderingen voorgelegd worden.  Hij adviseert hen op bestuurskundig vlak en staat in voor het opstellen van de verslagen.

Samen met de OCMW voorzitter en de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de stukken van het OCMW en de gemeente.