Financieel directeur

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
financieeldirecteur@alveringem.be 

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Financieel beheerder


Steve Lansens

Financieel directeur

De financieel directeur is, onder de functionele leiding van de algemeen directeur, verantwoordelijk voor:

  • het opstellen - in overleg met het managementteam - van de financiële nota van het meerjarenplan, het jaarlijkse budget, de budgetwijzigingen en interne kredietaanpassingen
  • het voeren en het afsluiten van de boekhouding, het opmaken van de inventaris en de jaarrekening
  • het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin
  • het thesauriebeheer

De financieel directeur is in volle onafhankelijkheid verantwoordelijk voor:

  • de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact
  • het debiteurenbeheer, vooral de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten
  • de taken van rekenplichtige die door of krachtens de wet of het decreet aan de gemeenteontvanger werden toevertrouwd
  • de rapportering aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen die minstens een overzicht van de thesaurietoestand,
    de liquiditeitsprognose, de beheerscontrole, alsook de evolutie van de budgetten omvat