Gemeenteraad

De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. De belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad zijn:

 • Het bepalen van het beleid van de gemeente door het vaststellen van algemene regels
 • Het vaststellen van de diverse gemeentelijke reglementen (o.m. met betrekking tot het gemeentelijk beleid, belastingen, retributies, inwendig bestuur ...)
 • Het vaststellen van de budgetten, meerjarenplannen, jaarrekeningen...
   

Samenstelling 

De gemeenteraad van Alveringem telt voor de huidige legislatuur (2019-2024) 17 stemgerechtigde leden, onder wie de burgemeester en 4 schepenen.

Fractie GemeentebelangenCD&V

 • Gerard Liefooghe (burgemeester)
 • Jacques Blanckaert (schepen)
 • Sylvie Thieren (schepen)
 • Johan Albrecht (schepen)
 • Karolien Avonture (voorzitter BCSD - schepen)
 • Gerda Butaye
 • Gerda Gheeraert
 • Dries Decorte
 • Ignace Decroos
 • Charlotte Vereecke

Fractie PRO & N-VA

 • Emma Breyne
 • Astrid Dewilde
 • Bart Coppein
 • Philip Ameloot
 • Marnik Vandenbroucke
 • Jean-Pierre Mouton
 • Bart Niville

Algemeen directeur

 • Wouter Accou
 

 

Zittingen van de gemeenteraad

 

De gemeenteraad vergadert minstens 10 keer per jaar. De zittingen vinden plaats elke vierde donderdag van de maand om 20 u. in de raadszaal van het gemeentehuis. De zittingen zijn openbaar (behalve bij aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken) en kunnen door iedereen bijgewoond worden.

U kunt steeds de agenda van de volgende vergadering en de verslagen van de voorbije gemeenteraad raadplegen. De agenda van de gemeenteraad wordt minstens 8 dagen voor de gemeenteraad openbaar gemaakt.

vlnr: Emma Breyne, Gerda Gheeraert, Bart Coppein, Dries Decorte, Bart Niville, Jean-Pierre Mouton, Gerda Butaye, Jacques Blanckaert,
Sylvie Thieren, Karolien Avonture, Astrid Dewilde, Johan Albrecht, Charlotte Vereecke, Gerard Liefooghe, Ignace Decroos

ontbreken op de foto: Marnik Vandenbroucke, Philip Ameloot