College van burgemeester en schepenen

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
info@alveringem.be

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.
Zij vergaderen in principe elke maandagavond, achter gesloten deuren, in het gemeentehuis.
 

Samenstelling 

Het college van burgemeester en schepenen van Alveringem is samengesteld uit de burgemeester, 3 schepenen, 1 schepen/Voorzitter BCSD en de algemeen directeur.

Burgemeester

Gerard Liefooghe (GemeentebelangenCD&V)
Oerenstraat 8
8690 Alveringem

058 28 90 61 | 0475 41 40 76
burgemeester@alveringem.be

Bevoegdheden: algemeen beleid, burgerlijke stand en bevolking, personeelsbeleid, kerkhoven, financiën, milieu, onderwijs, politie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en vergunningen

Spreekuren:
elke zaterdag bezoek aan huis of in het gemeentehuis tussen 9 u. en 12 u. via afspraak per telefoon (0475 41 40 76) of per e-mail (gliefooghe@gmail.com of burgemeester@alveringem.be).

1e Schepen

Jacques Blanckaert (GemeentebelangenCD&V)
Izenbergestraat 64
8691 Leisele

0476 41 77 75
jacques.blanckaert@skynet.be 

Bevoegdheden: grachten, bermen, groen, landbouw, openbare werken, mobiliteit, energie en nutsvoorzieningen

2e Schepen

Sylvie Thieren (GemeentebelangenCD&V)
Kallestraat 33
8691 Beveren aan de IJzer

0499 51 62 62
sylviethieren@yahoo.com

Bevoegdheden: cultuur en bibliotheek, toerisme, lokale economie, jeugd, informatie en inspraak

3e Schepen

Johan Albrecht (GemeentebelangenCD&V)
Oude Fortemstraat 11
8690 Alveringem

058 28 83 89 | 0494 92 70 76
johan.albrecht100@gmail.com

Bevoegdheden: sport en recreatie, feestelijkheden, patrimonium, sociale woningbouw, tewerkstelling

Voorzitter BCSD - 4e Schepen

Karolien Avonture (GemeentebelangenCD&V)
Klarewal 2
8690 Alveringem

0479 64 87 60
karolien.avonture@gmail.com

Bevoegdheden: sociale zaken, senioren, gezondheidsbeleid, armoedebestrijding, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

vlnr: Jacques Blanckaert, Sylvie Thieren, Karolien Avonture, Johan Albrecht, Gerard Liefooghe