Kristien Delancker
Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
kristien.delancker@alveringem.be

Landbouwraad

De landbouwraad behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, de landbouw aanbelangen.
De raad heeft de bevoegdheid, hetzij op uitdrukkelijke vraag van het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad,
hetzij op eigen initiatief, adviezen uit te brengen over de belangen van de land- en tuinbouwsector in Alveringem.
De landbouwraad kan duurzame oplossingen suggereren voor de problemen die zich in de land- en tuinbouwsector in Alveringem stellen.
 

Samenstelling

De landbouwraad bestaat uit leden uit erkende landbouworganisaties op het grondgebied van Alveringem.
De secretaris is mevr. Kristien Delancker, medewerker dienst Burgerloket.

Voor ABS

 • Senesael Stefaan (Leisele)
 • Mahieu Kris (Alveringem)
 • Morlion Koen (Beveren aan de IJzer) - plaatsvervanger

Voor VABS

 • Vandewalle Conny (Leisele)
 • Lagatie Carmen (Leisele)
 • Vanderfaeillie Liliane (Gijverinkhove) - plaatsvervanger

Voor de Bedrijfsgilde

 • Danneels Bart (Leisele)
 • Louagie Pol (Gijverinkhove)
 • Ryckeboer Ludo (Izenberge) - plaatsvervanger

Voor KVLV

 • Veramme Micheline (Alveringem)
 • Derycke Christine (Alveringem)

Voor VAC

 • geen afgevaardigde
   

Verslagen Landbouwraad