Dienst omgeving

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
omgeving@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Medewerkers omgeving


Jan Schepens
Diensthoofd


Jan Declerck
Omgevingsambtenaar


Christine Lagatie
Administratief medewerker

 

Gemeentelijke begeleidingscommissie

Verkeersproblematieken en concepten in verband met verkeer en mobiliteit worden besproken in de Gemeentelijke BegeleidingsCommissie Mobiliteit (GBC).

De GBC is meer bepaald verantwoordelijk voor:

  1. De voorbereiding, de opmaak, de opvolging, de evaluatie en de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan.
  2. De begeleiding van de voorbereiding, de opmaak, de opvolging en de evaluatie van projecten die aansluiten bij het duurzame lokale mobiliteitsbeleid (onder andere ondersteuning van andere strategische plannen, de verbetering van bestaande infrastructuur, de aanleg van nieuwe infrastructuur, de uitbouw van een kwaliteitsvol openbaar vervoer en andere maatregelen die bijdragen tot duurzame mobiliteit).

De GBC wordt opgericht bij besluit van de gemeenteraad.  Dit gemeenteraadsbesluit geeft onder andere aan hoe de GBC wordt samengesteld. 
De dagelijkse werking van de GBC wordt geregeld in een huishoudelijk reglement dat door de GBC zelf wordt opgesteld naar een model dat door de minister werd vastgelegd.

Voor meer info kan u terecht op de dienst grondgebiedszaken of op de website van het departement mobiliteit en openbare werken (MOW).

Huishoudelijk reglement GBC