Dienst Vrije Tijd - Toerisme & Cultuur

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
cultuur@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
Juli-Augustus
Zater-, Zon- & Feestdagen 13.30 u. - 16.30 u.

Dienst Vrije Tijd - Toerisme & Cultuur


Karien Becuwe
Diensthoofd


Thea Marchand
Medewerker


Leo Bonte
Medewerker

Paul Denys
Medewerker

Beheersorgaan gemeenschapscentrum

Het Beheersorgaan gemeenschapscentrum krijgt de opdracht de inrichtende overheid (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen) bij te staan bij het beheer van het gemeenschapscentrum.
Het gemeenschapscentrum Alveringem bestaat uit verscheidene publieke gebouwencomplexen, verspreid over de verschillende deelgemeenten:

  • Gemeentelijke zaal "De Kwelle" , Sint-Rijkersstraat 20, 8690 Alveringem
  • Gemeentelijke polyvalente zaal "De Moote" , Alexis De Carneplein 4, 8691 Stavele
  • Gemeentelijk zaal, Izenbergestraat 37, 8691 Leisele
  • Gemeentelijke zaal 't Ateljeetje, Hoogstadestraat 6b, 8690 Hoogstade
  • Gemeentelijke zaal "De Brikerij" , Groenestraat 35, 8691 Izenberge
  • Kerk in Oeren, Oerenstraat, 8690 Oeren

Het gemeenschapscentrum is een culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.

Het beheersorgaan beschikt over

  1. adviesrecht over de verschillende aspecten van het beheer van het gemeenschapscentrum.
  2. recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende het gemeenschapscentrum.
  3. het mandaat om als overkoepelend orgaan van de lokale zaalcomités, de gezamenlijke problematiek van de uitbating van de diverse gebouwen van het gemeenschapscentrum met het College van Burgemeester en Schepenen te bespreken.
  4. het mandaat om via de lokale zaalcomités de diverse gebouwen van het gemeenschapscentrum ten dienste te stellen van de bevolking, met in acht name van het feit dat de expositieruimte kerk Oeren in overleg met het College van Burgemeester en Schepenen moet beheerd worden, gezien de specifieke taakstelling.

Voor de reservaties van de gemeentelijke zalen moet u zich wenden tot de zaalcomités.