Dienst Vrije Tijd - Toerisme & Cultuur

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 81
F 058 28 88 83
cultuur@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
Juli-Augustus
Zater-, Zon- & Feestdagen 13.30 u. - 16.30 u.

Dienst Vrije Tijd - Toerisme & Cultuur


Karien Becuwe
Diensthoofd


Thea Marchand
Medewerker


Leo Bonte
Medewerker

Paul Denys
Medewerker

Adviesorgaan voor Cultuur

Het Adviesorgaan voor Cultuur is het officieel adviesorgaan voor culturele materies en wil ook een stimulans zijn voor de Alveringemse verenigingen. 
Deze raad brengt zowel op vraag van het gemeentebestuur als uit eigen beweging advies uit.

De cultuurraad wordt opgericht zoals het decreet voorschrijft. Ze wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de socio-culturele verenigingen, uit afgevaardigden van culturele instellingen en verder uit externe deskundigen, woonachtig in de gemeente.
 

Uit de algemene vergadering wordt een bestuur verkozen:

Voorzitter: Jan Maes | Hoogstraat 30 | Alveringem | 0495 28 98 12, landmeter@janmaes.be
Ondervoorzitter: Stefaan Sampers | Nieuwstraat 40 | Alveringem | 058 289 666, 0498 92 30 86, stefaan.sampers@comsa.be
Penningmeester: Sylvie Thieren | Kallestraat 33 | Beveren aan de IJzer | 057 30 13 33, sylviethieren@yahoo.com
Secretaris- Cultuurbeleidscoördinator: Karien Becuwe | Sint-Rijkersstraat 19 | Alveringem | 058 28 88 81, karien.becuwe@alveringem.be

Overige bestuursleden

Dirk Vermeulen, schepen voor Cultuur
Siska Vanpeteghem
Herman Rombaut
Gilbert Albrecht
Rudi Mares

Verslagen