Adviesraden

De adviesraden adviseren het gemeentebestuur bij het beleid. Er kan advies gegeven worden op initiatief van de adviesraad of op vraag van het bestuur. Elke adviesraad heeft een duidelijk afgebakend werkterrein zoals milieu, jeugd, sport, cultuur ... . Het gemeentebestuur brengt de adviezen van de raden in rekening, vooraleer het een definitieve beslissing neemt.

Door de oprichting van adviesraden neemt de gemeenteraad het initiatief om de betrokkenheid en de inspraak van burgers of van bepaalde doelgroepen te verzekeren bij de beleidsvoorbereiding, bij de beleidsuitvoering en bij de evaluatie ervan.

Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. Ook kan de inwoner rechtstreeks zijn visie aan bod laten komen in de adviesraden door contact te nemen met de voorzitter van de betrokken adviesraad.