Dienst Vrije Tijd - Jeugd & Sport


Fran Louwie
Medewerker

Sportzaal Rethorica

     

Adres: Nieuwstraat 42, 8690 Alveringem.

Wil je de sportzaal reserveren voor sportactiviteiten of voor commerciële benutting, vul dan het aanvraagformulier in en bezorg het ondertekend terug aan de Dienst Jeugd & Sport. Je kunt het formulier afhalen bij de Dienst Jeugd & Sport, hier downloaden of online invullen via het e-loket.

Het aanvraagformulier is een contract tussen gemeentebestuur en gebruiker waarin de concrete gegevens van de gebruiker vermeld staan en waarin de gebruiker verklaart akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement en/of het reglement voor commercieel gebruik van de sportzaal. We hopen dat alle gebruikers van de sportzaal hun verantwoordelijkheid nemen voor de orde en netheid van de sportzaal, alsook voor het gebruikte materiaal.

Nadat het College van Burgemeester en Schepenen hun akkoord hebben gegeven, krijg je het voor akkoord ondertekende aanvraagformulier terug. Pas dan is je reservatie bevestigd!

Tarieven voor sportactiviteiten voor 2014 (niet-commerciële benutting):

 INWONERSNIET-INWONERS
HALVE ZAALprijs: € 3,75/uurprijs: € 6,25/uur
HELE ZAALprijs: € 6,25/uurprijs: € 12,50/uur
TENNISprijs: € 3,75/uurprijs: € 7,50/uur

 

 

 

 

In juli en augustus worden bovenstaande prijzen gehalveerd

Tarieven voor commerciële benutting 2014:

  • voor inwoners: de 1ste dag € 175,- en € 100/bijkomende dag
  • voor niet-inwoners: de 1ste dag € 350,- en € 100/bijkomende dag

Sportmogelijkheden:

  • zaalvoetbal: 1 veld
  • basketbal: 1 veld
  • netbal / volleybal: 3 velden
  • badminton: 6 velden
  • petanque: ruimte voor minstens 2 tegelijk lopende spellen

 

Huishoudelijk reglement sportzaal
commercieel_gebruik_sportzaal_-_aangepast_reglement_16.pdf