Vorming Plus : Vaardig vergaderen

Vaardig vergaderen
Tips & tricks om een goede vergadering te houden

Vergadermoeheid, slecht gemaakte afspraken, het zijn steeds diezelfden die aan het woord komen, niet iedereen is evenveel betrokken, veel gepraat met weinig resultaten,… Het zijn veel gehoorde uitspraken van mensen die actief zijn in allerlei raden, commissies of verenigingen.

In deze reeks ontdek je hoe je een goede vergadering kan houden. Wat is een goede voorbereiding? Hoe moet de agenda eruit zien? Wat is de bedoeling van de vergadering? Hoe krijg je iedereen betrokken? Welke reacties werken belemmerend en welke zijn bevorderend voor het groepsproces? Hoe kom je door overleg tot een goed besluit?  In een eerste sessie is er een inleiding met concrete tips, in de tweede sessie wordt er ruimte voorzien om vragen en cases van de deelnemers te bespreken.   

Praktisch

2 donderdagen van 19.30 u. tot 22 u. (23 en 30 maart 2017)
CC Kruispunt / Ten Patershove (Nicefoor), M. Doolaeghestraat 2/A, 8600 Diksmuide
Linda Accou
€ 6 (voor inwoners Alveringem, De Panne, Diksmuide, Koksijde, Lo-Reninge, Houthulst, Nieuwpoort, Veurne). Anderen betalen € 10.
Vooraf inschrijven op www.vormingplusow.be of via 058 31 14 94

Een opleiding voor bestuursvrijwilligers door Vorming Plus in samenwerking met Achthoek & Provinciaal Steunpunt vrijwilligers.