Achthoek

Achthoek is het intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband van de gemeenten en steden Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne.

Deze 8 gemeenten, samen goed voor 47 deelgemeenten, vormen samen de arrondissementen Veurne en Diksmuide, de meest westelijke arrondissementen van Vlaanderen en België.
Ze vormen samen wat de Noordelijke Westhoek wordt genoemd.

Achthoek  creëert door regionaal overleg, samenwerking en ondersteuning lokaal culturele meerwaarde en draagt bij tot meer cultuurdeelname.
Achthoek doet dat vooral op het gebied van cultuurcommunicatie en afstemmen van het aanbod, maar ook op het vlak van cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultureel erfgoed

Tot 2014 was de samenwerking beperkt tot de gemeenten Alveringem, De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne, en heette 5-art.De projectvereniging 5-art werd opgericht in 2005
in het kader van de subsidiëring van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor de afstemming van het culturele aanbod en de cultuurcommunicatie.
Begin dit jaar vervoegden Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge de oorspronkelijke samenwerking.

Een volledig overzicht van culturele UiT-tips in deze regio vind je terug op www.achthoek.net.

Meer informatie:
Coördinator Achthoek: Dieter David - Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II-laan 2, 8670 Koksijde (Oostduinkerke) - 058 53 37 60 - info@achthoek.net