Dienst Vrije Tijd - Openbare Bibliotheek

Hoofdbibliotheek Alveringem
Dorp 1
8690 Alveringem

Uitleenpunt Stavele
IJzerstraat 6
8691 Stavele

T 058 28 98 28
bibliotheek@alveringem.be

Openingsuren
ALVERINGEM
MA
9 u. - 12 u.
DI
9 u. - 12 u.
WO
9 u. - 12 u. & 13 u. - 18.30 u.
DO
9 u. - 12 u.
VRIJ
9 u. - 12 u.
ZA
9 u. - 12 u.
STAVELE
DO
14 u. - 17 u.

Dienst Vrije Tijd - Openbare Bibliotheek


Meloika Verweirder
Bibliotheekmedewerker


Paul Denys
Bibliotheekassistent

Reglement

 

Enkele afspraken:

Lidgeld

 • Tot 18 jaar : gratis
 • Vanaf 18 jaar : € 2,50

Tarieven bij uitlenen producten

 • Boeken en tijdschriften: gratis 
 • CD's:  € 0,50 
 • DVD's: € 1,20 

Uitleentermijnen

 • Boeken: 4 weken
 • CD's en DVD's: 2 weken  
 • Tijdschriften: 1 week

Fotokopie

 • Fotokopie: € 0,10/ stuk

Laattijdig inleveren

 • Laattijdig inleveren van boeken, tijdschriften, CD's en DVD's: € 0,20/ week

Verloren of beschadigde lenerspas

 • Aamaken van een duplicaat: € 1      

Verloren of beschadigd object

 • Kostprijs van het object.  

Andere afspraken

 • Het maximum aantal uitleenbare materialen bedraagt per lenerspas 6 stuks
 • Het maximum aantal uitleenbare CD's / DVD's bedraagt 2 stuks
 • Tijdschriften worden in principe niet ontleend met een kinderpas
   

Internetreglement

1. Algemene voorwaarden

Enkel bibliotheekgebruikers, in het bezit van een geldige lenerspas, mogen gebruik maken van internet.
De lenerpas wordt voor de aanvang van de sessie afgegeven aan de balie.
De gebruiker moet tenminste 12 jaar oud zijn. Wie jonger is dan 12 jaar kan enkel surfen onder het toezicht van een volwassene (18 + ).
Internet is enkel beschikbaar voor het publiek tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Een internetsessie is gratis.
Er kan slechts met 2 personen tegelijkertijd plaatsgenomen worden aan de internet-terminal.

2. Duur van een internetsessie

In volgorde van aanmelding kan er gedurende een half uur gebruik gemaakt worden van internet.
Deze tijdsduur kan met maximum een half uur verlengd worden indien er zich geen andere kandidaat-gebruikers aanbieden.
Iedereen heeft recht op maximum 2 blokken van een half uur per dag.

3. Reserveren van de internet-terminal

Er kan gereserveerd worden. Wie 5 minuten na het afgesproken uur niet aanwezig is, kan zijn afspraak verliezen. Wie 3 maal zonder te verwittigen niet komt opdagen, verliest het recht te reserveren.
Het bibliotheekpersoneel behoudt zich het recht voor een reservatie te schrappen indien de houding van betrokken lid daartoe aanleiding geeft.

4. Gegevens afdrukken en downloaden

De informatie uit internet kan afgedrukt worden. Gegevens kunnen ook op een usb-stick opgeslagen worden. 
De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld woorden voor schade aan de computerapparatuur van de gebruiker, noch voor het verlies van gegevens.

5. Hulp - begeleiding - advies

Het personeel is u graag behulpzaam met algemene zoeksuggesties. Het personeel is evenwel niet beschikbaar om individuele gebruikers op te leiden tot het gebruik van internet.
Het bibliotheekpersoneel kan niet verantwoordelijk gesteld worden als het internet als geheel of internet-pagina’s niet of niet volledig toegankelijk zijn.

6. Toegangsmogelijkheden

Om redenen van efficiënt gebruik is het gebruik beperkt tot :

 • het zoeken van informatie
 • het overnemen van gegevens, hetzij op diskette, hetzij op papier

Hieruit volgt dat het verboden is:

 • online-spelletjes te spelen
 • te chatten

Zijn eveneens verboden:

 • gebruik van internet voor commerciële of illegale doeleinden
 • zonder toestemming gegevens kopiëren waarop auteursrecht rust
 • het oproepen van aanstootgevende websites
 • het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, soft- of hardware van de computer
 • het aansluiten van andere toestellen
 • het opslaan van gegevens op de harde schijf van de computer
 • het opslaan van adressen in de bookmarks
 • het wijzigen van de startpagina

7. Sancties

Het niet naleven van dit reglement of het misbruiken van de computer of de internet-toegang leidt tot sancties:

 • het vergoeden van eventuele aangerichte schade
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting van internet
 • tijdelijke of definitieve uitsluiting uit de bibliotheek

Tegen de sancties, die genomen worden door het bibliotheekpersoneel, is geen verhaal mogelijk .

Goedgekeurd door de beheerraad van de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek op 6 februari 2006.