Getuigen van het grenslandschap

Het douanehuisje
Bergenstraat, Beveren-Cappel

Het wachthuisje dateert waarschijnlijk van 1870. Voor de Europese eenmaking was 't Cappeltje een belangrijke grensovergang. De Belgische douaniers hielden hier toezicht op het in- en uitgaand verkeer met Frankrijk en dat op één van de hoofdwegen van Duinkerke naar Poperinge. Sinds 1993 zijn de grenscontroles afgeschaft en is er vrij verkeer van personen en goederen.

Camiel de Douanier
Bergenstraat, Beveren-Cappel

Kunstenaar Erik Dupont creëerde een prachtig kunstwerk: een zittende douanier aan de deur van het geklasseerde schuilhuisje straalt er opnieuw de sfeer van vroeger uit.

Het tolkantoor
Bergenstraat 101, Beveren-Cappel

Het huis vlak bij het douanehuisje was het bureau van het douaneagentschap. Hier werden alle documenten opgemaakt van de in- en uitgaande goederen.

De grenspaal
Casselstraat en Grensstraat, Beveren aan de IJzer

De grenslijn bestond reeds voor het verdrag van Maastricht (1819). In 1713 werden langs de "schreve" grenspaaltjes geplaatst. Op de balkvormige arduinen sokkels zijn de markeringen 1819 en N/F aangebracht, al naargelang men zich in Nederland of Frankrijk bevond.

Een artistieke grenspaal

Refererend naar de bestaande grenspalen heeft letterkapster Maud Bekaert 2 nieuwe artistieke palen gerealiseerd. De palen kregen een specifieke plek: ter hoogte van het douanehuisje in Beveren-Cappel en in Baisieux (Fr). Op de grenspaal in Beveren staat de tekst "Als een schreve op teer vel" van de hand van schrijfster Anne Provoost.

Blauwers en commiezen
grensovergang Leisele en Oost-Cappel/Beveren aan de IJzer

Blauwen betekent smokkelen en blauwers zijn smokkelaars. Zij probeerden de Franse grens over te geraken met boter, tabak en andere smokkelwaar om zo de invoertaksen te vermijden. Maar de commiezen (douaniers) lagen voortdurend op de loer.

Het gehucht Clachoire
Lostraat, Leisele

Aan het kruispunt van de Lostraat en de Veurnestraat ligt het gehucht "De Clachoire". Het bestaat uit een losse groepering van 19e-eeuwse arbeiderswoningen en voormalige herbergen. Sinds 1985 vormt het gehucht een beschermd dorpsgezicht.