Speelpleinwerking Alveringem

Tijdens de Paasvakantie en zomervakantie is er op de jeugdsite in alveringem telkens speelpleinwerking.
Dit voor kinderen vanaf het eerste kleuter tot en met het zesde leerjaar. 
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar het speelplein komen op voorwaarde dat ze zindelijk zijn.

Voor de oudere kinderen is er tijdens de zomervakantie tienerwerking
 

Onze speelpleinwerking werkt met hoofdanimatoren en animatoren. Er is elk jaar plaats voor stagiairs. Dit voor degene die een cursus volgden en hun stage willen volbrengen op het speelplein.
Pas daarna komen stagiairs in aanmerking om op het speelplein aan de slag te gaan als animator. Meer info vind je terug in het document: 'informatienota stagiairs'

 

In het document 'sollicitatieprocedure' vind je een weergave van het functieprofiel. Dit is een houvast voor animatoren en hoofdanimatoren die wensen te solliciteren. 
In het functieprofiel staat beschreven wat we verwachten van jou op het speelplein en op welke aspecten we je beoordelen na elke werking.
 

Solliciteren voor animator of hoofdanimator voor de zomervakantie 2017 kan via deze link: https://docs.google.com/forms/d/1OWGzpwiCze3i6rvl0y5u28G08ZBuFBmb5U0j3Gx...
Alle info omtrent de sollicitaties kan je ook terugvinden in de bundel 'sollicitatieprocedure'

 

Algemene werking

"ALS OUDER OF GEMEENTEBESTUUR KIEZEN VOOR SPEELPLEINWERK, WIL OOK ZEGGEN DAT JE ACHTER DE FILOSOFIE VAN SPEELPLEINWERK STAAT"

Speelpleinwerk is anders dan kinderopvang

* Kinderopvang vervult in de eerste plaats een opvang– en zorgfunctie, terwijl die voor speelpleinwerk geen doel op zich is, speelpleinwerk gaat voor spelen om te spelen.
* Kinderopvang werkt met opgeleide beroepskrachten en niet met jongeren die mee beleid maken en inspraak hebben.
* Een kinderopvang is begrensd ("je moet een plaats hebben") terwijl het speelpleinwerk ernaar streeft om meer open te zijn.
* Kinderopvang is een welzijnsinitiatief en speelpleinwerk is jeugdwerk.
* Kinderopvang is sterk gereglementeerd vanuit een beleidskader terwijl het gezond (speel)verstand vanuit het jeugdwerkprincipe maatstaf is op een speelpleinwerking. Voor een speelpleinwerking bestaan geen normerende vereisten, enkel de gebruikelijke organisatorische regelgeving (rond vrijwilligerswerk, vzw’s, sabam..)
* Kinderopvang focust meer op speelkansen vanuit binneninfrastructuur en materiaal, terwijl een speelpleinwerking meer focust op buitenruimte en impulsen vanuit begeleiders.

 

"De verwachtingen van de samenleving rond de ‘bescherming’ van kinderen neemt toe. Voor het speelpleinwerk uit zich dat in de toenemende verwachting van ouders en de lokale overheid rond ‘veilig en verantwoord’ spelen. Speelpleinwerkingen wegen bewuster de speelsheid van hun werking af ten opzichte van de veiligheid en nemen daarbij minder risico’s. Speelpleinwerk moet in bepaalde gevallen inboeten aan avontuurlijkheid en speelsheid. Reden genoeg om het avontuurlijk spelen onder de aandacht te brengen. Elke kind heeft recht op een verantwoorde blauwe plek!"

Bron: Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) 

 

Speelpleinwerking en tienerwerking (11 + ) tijdens de zomervakantie 2017

WANNEER? we starten op maandag 3 juli t.e.m. dinsdag 29 augustus

Hoe inschrijven

Voor de speelpleinwerking wordt de dag zelf ingeschreven. 's Morgens van 8u - 10u en 's namiddags van 12u45 - 13u30.  Gelieve deze uren te respecteren.
Voor de opvang wordt voordien ingeschreven.

Opvang

Vanaf vrijdag 1 juli - vrijdag 26 augustus telkens van 7u-8 u en van 17u30-18u30.
Hoe: inschrijven kan enkel via de jeugddienst! Inschrijven voor de opvang kan tot maximum drie werkdagen voor de opvangdatum. Dit telefonisch of per mail: 058 28 88 81  of fran.louwie@alveringem.be

Prijs: € 0,87 per begonnen halfuur/ kind
Indien de inschrijving niet geannuleerd werd en de gebruiken niet aanwezig was op de inschrijvingsdatum, dan worden de gangbare tarieven aangerekend.

Vanaf 8u gaan de kinderen dan automatisch naar de speelpleinwerking en nemen ze deel aan de activiteiten.
 

De Ravotters

Alle kinderen van 3-12 jaar zijn welkom op het speelplein. Voorwaarde is wel dat de kleuters luiervrij zijn.

Waar

Jeugdsite De Speelberg
Sint-Rijkersstraat 8, 8690 Alveringem. Inschrijvingslokaal: het lokaal dichts bij de straat gelegen.
Op de Speelberg is een groot avontuurlijk speelterrein en voor de kleuters een afgesloten ruimte met grote zandbak. Af en toe spelen we op verplaatsing: De Kwelle, het voetbalveld, ...

Een dag op de Ravotter

Begint om 8u en eindigt om 17u30. In de voormiddag en namiddag zijn er activiteiten. Op dinsdag en vrijdagnamiddag is er vrij spel.
Donderdag pakken we telkens uit met een te gekke themadag!
Voor de activiteiten is er pauze en kunnen de Ravotters iets eten en drinken. De kinderen krijgen elke dag een stuk fruit. Dit kadert in de actie 'gezonde gemeente'.

De kostprijs

€ 4 hele dag
€ 2 halve dag
lunch dient zelf meegebracht te worden.

De Ravotter begeleiders

De moni's zijn allemaal enthousiaste mensen die de Ravotters met heel veel plezier een prachtige vakantie bezorgen! Ook de stagiairs krijgen de kans om zowel in de zomer-en Paasvakantie kun stage te doen op het speelplein.
Het team bestaat dus uit hoofdmoni's, moni's en stagiairs. Kortom, een te gekke bende die je kleine of grote bengel een fantastische tijd bezorgt!

12+ werking 

ben je klaar voor een nieuwe zomer vol fun? 
Vanaf 3 juli t.e.m. 29 augustus (niet op 21 juli en 15 augustus) kan je terecht op de tienerwerking (voor 11- 16j), telkens van 10u - 17.30u. Inschrijven kan in de voormiddag tot 11u en in de namiddag tot 13u. Place to be is Jeugdsite de Speelberg, in jeugdhuis de Voenke.
Daarnaast organiseert de jeugddienst een aantal activiteiten waarvoor vooraf wordt ingeschreven. Deze activiteiten worden begeleid door de animatoren van de 11+.
Deelnemen aan de 11+ werking kost voor een hele dag €4, enkel voor de voormiddag betaal je € 1,50, enkel voor de namiddag betaal je € 2,50

Algemene info

info, vragen of problemen? Je kan steeds terecht bij de moni's en hoofdmoni's met specifieke vragen. Ze zullen je in de mate van het mogelijke steeds van dienst zijn.
Indien je toch nog met een vraag achterblijft kan je steeds terecht op de dienst jeugd en sport:

Fran Louwie
Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
fran.louwie@alveringem.be  |  058 28 88 81

Op de website en de facebookpagina van de Dienst jeugd en sport kan ej info en foto's terugvinden. Indien er geen foto's van uw zoon of dochter gepost mogen worden, graag een seintje.

 

Functieprofiel animatoren en hoofdanimatoren
Informatienota Stagiairs