Vroegtijdige zorgplanning

Vaak denken mensen niet of te laat na over hun wensen in verband met hun levenseinde. Vaak praten ze er ook met elkaar niet over. Daardoor worden beslissingen jammer genoeg soms zeer moeilijk om te nemen. Misschien weet men niet wat moeder of vader zou gewild hebben. Misschien weet men het wel, maar kan de patiënt het niet meer zeggen, staat er niets op papier en willen niet alle zorgverstrekkers mee gaan in de vraag. Of komen kinderen onderling niet tot een akkoord over wat 'de beste zorg' is. Of moeten mensen hele moeilijke beslissingen nemen in de plaats van iemand die het niet meer kan zeggen. Welke ook de reden is, zo'n situatie kan zwaar wegen rond het bed van de palliatieve patiënt. 

Om pijnlijke discussies en twijfels te vermijden willen wij meewerken aan het bekend maken van vroegtijdige zorgplanning!

In september 2016 zal het project Vroegtijdige Zorgplanning in West-Vlaanderen de website www.VZPwvl.be lanceren.  Op deze website zal je terecht kunnen met vragen over het thema, een overzicht van de activiteiten, voordrachten en vormingen in verband met het thema terugvinden in een agenda, de mogeljkheid hebben om een spreker te zoeken, advies kunnen vragen aan collega’s … .

Vanaf september zal je op de site kunnen surfen en meer te weten te komen over het hoe en waarom van vroegtijdige zorgplanning.