Zoek nieuwsbericht

Werken in Izenberge

Update : wegenwerken in Izenberge.
De werkzone bevindt zich momenteel in de Izenbergestraat tussen de Beauvoordestraat en het bedrijf Clarys.

Leisele kan niet bereikt worden via de dorpskern van Izenberge (Izenbergestraat).

Ter hoogte van het kruispunt met de Beauvoordestraat is de Izenbergestraat volledig afgesloten.

Om Leisele te bereiken dient de wegomleiding via Oude Molenstraat en Stavelestraat worden gevolgd.
Izenberge is bereikbaar via de N8 naar de Gapaard om dan via Gijverinkhove, de Groenestraat richting Izenberge te nemen en omgekeerd.

Plaatselijk verkeer is wel mogelijk.

Onder voorbehoud van wijzigingen en zonder enige aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van wijzigende info.

Werken in Gijverinkhove

Ook de Bellestraat (Gijverinkhove)  is afgesloten voor wegenwerken en dit ter hoogte van het kruispunt met de kerk.
Via deze weg is er dus ook geen mogelijkheid om naar Izenberge te rijden. Deze werken zullen duren tot eind maart 2017.
De doorgang Gijverinkhove (Weegschede) is wel terug volledig open.

Onder voorbehoud van wijzigingen en zonder enige aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van wijzigende info.