Zoek nieuwsbericht

Vraag je attesten op via 'Mijn Dossier'

Vraag zelf attesten op via Mijn Dossier           
                                 
Om in te loggen heb je jouw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Met je pincode kun je via ‘Mijn dossier’ attesten opvragen.
De attesten dragen de digitale stempel van het rijksregister en hebben dezelfde juridisch waarde als attesten die je krijgt via de gemeente.

Beschikbare attesten:

  • Uittreksel uit de registers
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van het kiesregister
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor uitvaartplechtigheid

Het aanmaken van attesten via de toepassing “Mijn dossier” is een administratieve vereenvoudiging voor jou en voor de gemeente.
Je krijgt onmiddellijk het attest dat je wilt. Klik hier voor meer informatie over de werking van 'Mijn Dossier'.

Meer informatie: Burgerloket | 058 28 88 81 | burgerzaken@alveringem.be