Zoek nieuwsbericht

Openbaar onderzoek: voorlopige vaststelling onteigeningsplan

donderdag, 15 juni, 2017

OPENBAAR ONDERZOEK
BERICHT VAN BEKENDMAKING
VOORLOPIGE VASTSTELLING ONTEIGENINGSPLAN

Het  college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend aangaande bovenvermelde aangelegenheid ingevolge de voorlopige aanvaarding door de gemeenteraad in zitting van 31 mei 2017 van het onteigeningsplan, gelegen :

AFDELINGSECTIENUMMER
1C31R
1C31S
1C32C

 

Bovenvermelde percelen zijn gelegen in de nabijheid van de Schooldreef en Rozendaalstraat te 8690 Alveringem.

Het plan opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen ligt ter inzage in het bureel van de dienst omgeving van het gemeentehuis, Hof van Wyckhuize, Sint-Rijkersstraat 19 te 8690 Alveringem,
elke werk­dag tijdens de openingsuren  9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u. gedurende een termijn van 15 dagen, en dit van 23 juni 2017 tot en met 7 juli 2017.

Al wie bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen, gemeentehuis, Sint-Rijkers­straat 19 te 8690 Alveringem, en dit uiterlijk tegen 7 juli 2017, om 16 u.

Te Alveringem, 15 juni 2017.

Namens het college van burgemeester en schepenen

De Secretaris,                                                                                                  De Burgemeester,

W. Accou                                                                                                        G. Liefooghe