Zoek nieuwsbericht

Nieuw Vlaams logiesdecreet op 1 april 2017

Op 1 april 2017 treedt het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking. Het nieuwe decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan elk logies vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie. De uitgereikte toeristische vergunningen blijven nog maximum drie jaar geldig.

De uitvoeringsbesluiten van het nieuwe logiesdecreet werden op vrijdagmiddag 17 maart 2017 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Toerisme Vlaanderen bundelt hier alle nuttige informatie.

Wat kan je als logiesuitbater doen voor 1 april?

  • Je logies is vergund: je hoeft momenteel niets te doen. Je logies zal op 1 april 2017 automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. In de loop van 2017 zal Toerisme Vlaanderen je zelf contacteren om je vergunning om te zetten in een erkenning. Je krijgt twee jaar de tijd om hierover te beslissen. Het bijhorende schildje toont de buitenwereld dat jouw logies voldoet aan normen. Bij een bezoek ter plaatse zullen we voor hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken meteen een nieuwe berekening maken van de comfortclassificatie.
  • Je logies is aangemeld: het zal op 1 april 2017 automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. Je kan eventueel al stappen ondernemen in verband met het verplichte brandveiligheidsattest. Lees meer over het logiesdecreet en brandveiligheid.
  • Je logies is niet aangemeld: meld jouw logies dan zo snel mogelijk aan. Het is dan op 1 april 2017 ook automatisch aangemeld voor het nieuwe logiesdecreet. Lees hier hoe je jouw logies kan aanmelden. 
  • Je baat een hostel of vakantiecentrum (erkenning Toerisme voor Allen) uit: je logies zal automatisch aangemeld zijn voor het nieuwe logiesdecreet. In de loop van 2017 contacteert Toerisme Vlaanderen je. Een hostel kan meteen die beschermde benaming aannemen. Een vakantiecentrum heeft drie jaar de tijd om te voldoen aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van de benaming(en) die je eventueel wil gebruiken. Je erkenning Toerisme voor Allen loopt verder.

Het logiesdecreet in één oogopslag

De brochure 'Het logiesdecreet in één oogopslag' vertelt je meer over het nieuwe logiesdecreet, het stroomdiagram geeft je alle informatie in één oogopslag.
De brochure staat onderaan deze pagina alsook op de website van Toerisme Vlaanderen.