Zoek nieuwsbericht

Het gemeentehuis bij jou thuis: vraag zelf attesten op via Mijn Dossier

Vanaf nu kan iedereen van thuis uit  een aantal attesten  opvragen uit het rijksregister.

Dit gaat via de website:  www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier 
Om in te loggen heb je jouw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig.
Met je pincode kun je via ‘Mijn dossier’ attesten opvragen.

Je kan de attesten downloaden of afdrukken.
De attesten dragen de digitale stempel van het rijksregister en hebben dezelfde juridisch waarde als attesten die je krijgt via de gemeente.

Beschikbare attesten:

  • Uittreksel uit de registers
  • Attest van hoofdverblijfplaats
  • Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
  • Attest van gezinssamenstelling
  • Attest van leven
  • Attest van Belgische nationaliteit
  • Attest van het kiesregister
  • Attest van wettelijke samenwoning
  • Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
  • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing “Mijn dossier” is een administratieve vereenvoudiging voor jou en voor de gemeente.
Je krijgt onmiddellijk het attest dat je wil!

Meer informatie: Burgerloket | 058 28 88 81 | burgerzaken@alveringem.be