Zoek nieuwsbericht

Erkenning droogte als landbouwramp

woensdag, 19 juli, 2017

De Minister heeft op 18 juli de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp.
De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.

Landbouwers die schade aan teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om de gemeente(n) te contacteren waarin de getroffen teelten/percelen zich bevinden.
De gemeente kan op haar beurt een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling.

Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade.
De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.

Enkel in het geval er geen twijfel is over het percentage van de beschadigde teelt bij de eerste schadevaststelling (bv. als de vaststelling net voor de oogst gebeurt),
mag die eerste schadevaststelling ook onmiddellijk de definitieve schadevaststelling zijn. Dit moet dan duidelijk vermeld zijn in het proces-verbaal van de eerste (en dus enige) schadevaststelling.

De schattingsverslagen eerste schadevaststellingen moeten tegen vrijdag 8 september 2017 binnen te zijn op het departement.
Aanvragen voor bezoek “Gemeentelijke commissie schade aan teelten” ,droogte, dus uiterlijk op de gemeente binnenbrengen op dinsdag 29 augustus 2017.

 

Meer informatie: Kristien Delancker | 058 28 88 81 | kristien.delancker@alveringem.be