Zoek nieuwsbericht

Deelname zwerfvuilactie voor Alveringemse verenigingen

Voor een beetje vuil, ook al is het klein, moet je in de vuilbak zijn!

Een titel die telt. Helaas vindt nog teveel vuil zijn weg in de strook naast de wegen. Zonde van die vervuiling. Jaarlijks doen de Alveringemse scholen een opruimactie in samenwerking met de milieuraad en het gemeentebestuur.
Het is vooral opvoed-kundig naar de jongeren toe, maar helaas kunnen we de anonieme vervuiler niet heropvoeden. Dit is een werk op lange termijn.

De IVVO doet al enkele jaren een opruimactie voor verenigingen die zich geroepen voelen om die schade aan het milieu te helpen herstellen.
Als gemeentebestuur zijn we geïnteresseerd dat de centen die ze daarvoor uittrekken, die finaal via de gemeentelijke bijdrage in het tekort van het IVVO uit onze zakken komen, terug naar Alveringem vloeien.

Ook al is het dweilen met de kraan open, misschien helpt het op de lange duur richting een positieve gedragswijziging.

IVVO geeft de gemeente € 200 (voor de kas van de deelnemende vereniging) terug van onze gemeentelijke bijdrage per vereniging die in de periode van de week vóór tot en met de week na de algemene zwerfvuil-opruimdag van zaterdag 18 maart meehelpt door elk een strook van 8 km op te ruimen.

Meer info voor de geïnteresseerde verenigingen: Jan Declerck | 058 28 88 81 | grondgebiedszaken@alveringem.be