Parkeren voor mensen met een handicap

Parkeervoorziening voor mensen met een handicap

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dat kan zowel als chauffeur of als passagier.
Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart.

In totaal zijn er 342.943 geldige parkeerkaarten voor personen met een handicap in omloop in België.
Een kaart kan vervallen om verschillende redenen: einde van de termijn van erkenning van de handicap, einde geldigheidsduur van sommige kaarten, overlijden van de gerechtigde (in ongeveer 80 % van de gevallen).

173.878 vervallen kaarten werden niet terug bezorgd.
Wellicht om verschillende redenen:

  • wie de kaart moet terugbezorgen kent de procedure niet (in de meeste gevallen).
  • de vervallen kaart werd vernietigd door de nabestaanden.

In sommige gevallen worden de vervallen kaarten toch nog gebruikt. Uit de resultaten van gerichte acties in de provincie Oost-Vlaanderen bleek dat misbruik van kaarten in hoofdzaak te maken heeft met parkeren
zonder kaart op een voorbehouden plaats. In een minderheid van de gevallen parkeerde men met een geleend, vervallen of vervalst exemplaar. 

Een belangrijke les is dat gebruikers duidelijk niet weten wat ze moeten doen met een vervallen kaart. Daarom zijn de gevoerde acties belangrijk: ze dragen bij tot sensibilisering en ze hebben meteen ook een ontradend effect.
Uiteraard kan de pers daar ook aan bijdragen. Vervallen parkeerkaarten moeten gewoon terug bezorgd worden aan de DG Personen met een handicap.

 

Meer informatie:
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
www.handicap.fgov.be