Parkeren Izenbergestraat in Leisele

De Izenbergestraat bestaat uit een rijbaan, een voetpad en  op bepaalde plaatsen een gelijkgrondse berm , alwaar parkeerplaatsen buiten de rijbaan zijn voorzien.

HET IS TEN ALLEN TIJDE VERBODEN OM TE PARKEREN OP HET VOETPAD (zowel volledig als gedeeltelijk).

1.    PARKEREN OP DE RIJBAAN LANGS DE RAND VAN HET VOETPAD,  MAG.

       De rijbaan is niet verdeeld in rijstroken, wat dus inhoudt dat men mag parkeren langs de rand van het

       voetpad op voorwaarde dat men,  nadat het voertuig is geparkeerd de rijbaan nog een vrije doorgang heeft 

       van minimum 3 meter  (zie art 25.1.7° van het K.B. 01/12/1975).

2.   PARKEREN OP DE RIJBAAN AAN DE KANT VAN PARKEERPLAATSTEN BUITEN DE RIJBAAN,  MAG NIET.

     Langs de kant waar een gelijkgrondse berm is voorzien met parkeerplaatsen, gelegen buiten de 

     rijbaan,  is het verboden om op de rijbaan te parkeren  (zie art 25.1.5° van het K.B. 01/12/1975).

 

Alle andere wettelijke bepalingen verbonden aan de plaatsgesteldheid aangaande het parkeer- en stilstandverbod zoals omschreven in artikels 23, 24 en 25 van het KB van 01/12/1975

blijven natuurlijk ook van toepassing!!!

 

Voor verdere uitleg of vragen zijn wij steeds tot uw dienst.

Wijkdienst Alveringem – PZ Spoorkin
Sint-Rijkersstraat 19 | 8690 Alveringem

058 28 81 57

dirk.d’ooghe@pzspoorkin.be | kurt.staelens@pzspoorkin.be | wijkwerking.alveringem@pzspoorkin.be