Afvalinzameling

Volgende afvalfracties worden selectief ingezameld in de gemeente :

 

Restafval

Het restafval wordt om de twee weken op maandag (zone ) of op dinsdag (zone 2) huis aan huis opgehaald. De ophalers beginnen al om 5 uur aan de ophaalronde. Het restafval dient dus de avond ervoor buiten te worden geplaatst. Op de achterzijde van de afvalkalender kunt u nagaan tot welke zone u behoort.

De grijze afvalcontainers zijn beschikbaar in drie verschillende formaten :

 • container van 40 liter
 • container van 120 liter
 • container van 240 liter

Voor de grijze afvalcontainer dient u een waarborg van € 25,00 te betalen aan de IVVO. Indien u een slot wenst op de container, dan betaalt u € 5,00 extra per jaar. Vanaf het 6de jaar is het slot gratis.

Tijdens de lediging van de afvalcontainer wordt de inhoud gewogen. U betaalt € 0,17 per kg restafval. Dit bedrag wordt afgehouden van uw rekening bij de IVVO.

 

Groente Fruit en Tuinafval (GFT)

Het GFT wordt om de twee weken op dinsdag huis aan huis opgehaald. De ophalers beginnen al om 5 uur aan de ophaalronde. Het GFT dient dus de avond ervoor buiten te worden geplaatst.

De groene afvalcontainers zijn beschikbaar in drie verschillende formaten :

 • container van 40 liter
 • container van 120 liter
 • container van 240 liter

Voor de groene afvalcontainer dient u een waarborg van € 25,00 te betalen aan de IVVO. Indien u een slot wenst op de container, dan betaalt u € 5,00 extra per jaar. Vanaf het 6de jaar is het slot gratis.

Tijdens de lediging van de afvalcontainer wordt de inhoud gewogen. U betaalt € 0,05 per kg GFT. Dit bedrag wordt afgehouden van uw rekening bij de IVVO.

 

Grof (huis)vuil

Het grof (huis)vuil wordt tweemaandelijks huis aan huis opgehaald door de gemeente, na voorafgaande aanvraag te richten tot het gemeentebestuur en met een meldingskaart die u vindt in het gemeentelijk infoblad of hier online kan invullen.

Onder grof (huis)vuil wordt verstaan het restafval dat niet met de gewone restafvalophaling kan worden meegegeven. Het grof (huis)vuil dient de avond ervoor buiten te worden geplaatst.

De ophaling is NIET GRATIS. De kostprijs bedraagt € 18,00 per begonnen m³. Na ophaling wordt een overschrijvingsformulier verstuurd.

 

Papier en karton

Het papier en karton wordt om de vier weken op donderdag huis aan huis opgehaald. De ophaling gebeurt tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur s’ avonds. Het papier en karton dient dus de avond ervoor buiten te worden geplaatst.

 

Plastic Metalen en Drankkartons (PMD)

Het PMD wordt om de twee weken op maandag huis aan huis opgehaald. De ophaling gebeurt tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds. De ophaling gebeurt in de blauwe zakken die verkrijgbaar zijn op het gemeentehuis of in de lokale handel. Kostprijs is € 2,50 per rol van 20 zakken.

 

Glas

Het glas kan gedeponeerd worden in de wijkglasbollen die in de verschillende deelgemeenten staan opgesteld. De glasbollen zijn DUO-bollen met een scheiding in wit en gekleurd glas.

De glasbollen staan op volgende plaatsen in de verschillende dorpskernen opgesteld :

 • Alveringem: Vaartstraat en Oude Fortemstraat
 • Hoogstade: Pastoor Coppinplein
 • Gijverinkhove: Weegschede
 • Izenberge: Groenestraat
 • Leisele: Veurnestraat en Izenbergestraat
 • Stavele: Zwanestraat
 • Beveren aan de Ijzer: Sint-Brigidaplein
 • Beveren Kalsijde: hoek Bergenstraat Bergenstraat

 

Snoeihout

Het snoeihout wordt vier maal per jaar huis aan huis opgehaald door de gemeente, na voorafgaande aanvraag te richten tot het gemeentebestuur en met een meldingskaart die u vindt in het gemeentelijk infoblad of hier online kan invullen.

De ophaling gebeurt 2x per jaar in het voorjaar (maart en april) en 2x per jaar in het najaar (oktober en november).

Het snoeihout dient samengebonden te worden met natuurtouw. De bundels mogen niet langer zijn dan 1,5 meter. Het snoeihout dient de avond ervoor buiten te worden geplaatst.

 

Textiel

Gedragen kledij kan gedeponeerd worden in de textielcontainers die in de verschillende deelgemeenten staan opgesteld.

De verschillende containers staan op volgende plaatsen in de verschillende dorpskernen opgesteld :

 • Alveringem: Putstraat en Oude Fortemstraat
 • Hoogstade: Pastoor Coppinplein
 • Gijverinkhove: Weegschede
 • Izenberge: Groenestraat
 • Leisele: Izenbergestraat
 • Stavele: Zwanestraat
 • Beveren aan de Ijzer: Sint-Brigidaplein