Laat uw logies vergunnen

Iedereen die in het Vlaamse Gewest een toeristisch logies wil verhuren of uitbaten en dat aanbiedt aan de markt, moet dat logies vooraf aanmelden of laten vergunnen.

Enkel vergunde logies kunnen dan worden meegenomen in de promotie van Toerisme Vlaanderen, Westtoer en de lokale besturen.

Aanmelden of vergunnen?

Zie document onderaan deze pagina voor het verschil tussen aanmelden en vergunnen.

In de praktijk is er geen verschil in vereisten voor een vergunning of aanmelding van een logies. In beide gevallen moet uw logies voldoen aan de basiskenmerken en minimumeisen opgesteld door het logiesdecreet.
Bij een aanmelding verklaart de exploitant op eer dat hij hieraan voldoet, bij een vergunning moet hij de nodige documenten hiervan voorleggen.

Het verschil tussen beiden is dus enkel de éénmalige administratieve procedure.
De nodige documenten, attesten en keuringsbewijzen van een aangemeld logies kunnen wel ter controle door de bevoegde instantie opgevraagd worden.

Voordelen van een vergunning

Toeristische overheden voeren gratis promotie voor vergunde logies. Gaande van de lokale diensten voor toerisme, de toeristische regio’s tot Toerisme Vlaanderen.
Uw logies wordt opgenomen in de database van Westtoer en wij linken deze consequent aan onze marketing- en promotieacties. Daarnaast krijgen vergunde logies ook de kans om te adverteren (betalend) in het promotiemedium bij uitstek voor het kleinschalige logies: Logeren in Vlaanderen vakantieland.

Een vergund logies krijgt bovendien ook een officieel herkenningsteken van zijn (sub)categorie dat ook de comfortclassificatie (sterren) vermeldt (behalve bij vakantielogies).
Het herkenningsteken is een kwaliteitslabel voor toeristen dat vertrouwen moet opwekken en ook de graad van het aangeboden comfort vermeldt.

Vrijwillige vergunning

Voor meldingsplichtige logies kan ook vrijwillig een vergunning worden aangevraagd. Het logies geniet dan van de voordelen van vergunde logies.

Hoe aanmelden of vergunnen?

Iedereen die in het Vlaams Gewest een toeristisch logies wil verhuren of uitbaten, moet dat logies vooraf aanmelden of laten vergunnen door het Departement Internationaal Vlaanderen (Dienst Toeristische Vergunningen).
U leest stap voor stap hoe u uw logies kunt vergunnen of aanmelden op www.vlaanderen.be/int/logies. Raadpleeg hier het logiesdecreet.

 

Meer info of advies?

Contacteer

Erik Eloy
Regiomedewerker Westhoek Westtoer

Streekhuis Westhoek
Woumenweg 100 | 8600 Diksmuide

051 51 93 44 | 0499 56 84 07
erik.eloy@westtoer.be   

Karen François
Logiescoördinator voor West-Vlaanderen
Westtoer

050 30 55 04
karen.francois@westtoer.be

Karien Becuwe
Deskundige Toerisme
Dienst Toerisme en Cultuur Alveringem

Sint-Rijkersstraat 19 | 8690 Alveringem

058 28 88 81 | 0496 43 43 85
karien.becuwe@alveringem.be

 

Ter informatie:

Enkel logies die vergund waren op 1 februari 2015 werden in de brochure Alveringem 2015 opgenomen.
U hebt er alle belang bij om tijdig te melden dat uw logies vergund is.
We plaatsen de gegevens + foto op de gemeentelijke website, van zodra u vergund bent, en u wordt in alle promotiecampagnes opgenomen.

 

 

 

 

Laat uw logies vergunnen!
laat_uw_logies_vergunnen.pdf