Starten met een eigen zaak

Voor je start

De voorwaarden om een onderneming op te starten zijn:

  • meerderjarig zijn
  • burgerrechten genieten
  • handelingsbekwaam zijn
  • nationaliteit:
    • burgers uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland kunnen een onderneming oprichten;
    • burgers uit andere landen dienen over een verblijfsvergunning en beroepskaart te beschikken.

Starten doe je stap voor stap

Op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen kun je ook een schematisch stappenplan terug vinden.

Starten met kennis van zaken (infobrochure Agentschap Innoveren & Ondernemen)

Interessante links voor starters

Starten met een horecazaak?

Om starters optimaal te begeleiden ontwikkelde Horeca Vlaanderen een uitgebreide startersbrochure met alle formaliteiten en een overzicht van de belangrijkste wetgeving.
Een must-read voor elke startende ondernemer! (zie onderaan de pagina)

Horeca Vlaanderen | Algemeen