Markt in Alveringem

De markt wordt opgesteld in de dorpskern van de hoek Nieuwstraat naar de Lovoetweg en tot aan de hoek met de Kaatsspelstraat.
Er is een parkeerverbod van 12 u. tot 17 u. De weg zal afgesloten worden vanaf 13 u.

Praktisch

  • Elke 2e en 4e zaterdag van de maand
  • Dorpskern Alveringem
  • 14 u. – 17 u.

Voor de handelaars

Geïnteresseerd om deel uit te maken van deze markt? Aanvraag standplaats markt
Bezorg je aanvraagformulier aan het gemeentebestuur via e-mail naar economie@alveringem.be of per post.
Onderaan deze pagina staat het marktreglement.

Per abonnement
Hier vind je zowel het aanvraagformulier als het marktreglement (met alle toelichtingen over abonnementen en standgeld). ​Het abonnement wordt toegekend voor de duur van 12 maanden.
Bezorg je aanvraagformulier met de nodige bijlagen aan het gemeentebestuur via e-mail naar economie@alveringem.be of per post.

Losse standplaats
Toewijzing van losse standplaatsen gebeurt volgens volgorde van aankomst op de markt en op basis van gevraagde standplaats en specialisatie.
Meer informatie over toewijzing en standgeld vind je in het marktreglement.

De afbeelding toont een eerste ontwerp van de markt.

Marktreglement Alveringem
Ambulante handel op het openbaar domein
Belasting op ambulante handel op het openbaar domein