Zoek in het E-loket

Aanvraag vergunning: plaatsen container op de openbare weg

Min. 3 dagen vooraf aanvragen.

Omschrijf de aard van de werken
Omschrijf waar de container komt te staan