Gemeentesecretaris

Sint-Rijkersstraat 19
8690 Alveringem
T 058 28 88 82
F 058 28 88 83
secretaris@alveringem.be

Openingsuren
MA
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DI
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
WO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
DO
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak
VR
9 u. - 12 u. namiddag op afspraak

Gemeentesecretaris

Wouter Accou

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris staat, als eerste ambtenaar van de gemeente, in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten.
Hij is het hoofd van het gemeentepersoneel en organiseert de werking van de diensten met het oog op de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid.

Als secretaris van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen is hij belast met de voorbereiding van de dossiers die aan deze vergaderingen voorgelegd worden.  Hij adviseert hen op bestuurskundig vlak en staat in voor het opstellen van de verslagen.

Samen met de burgemeester ondertekent de gemeentesecretaris de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad en van het schepencollege, de bekendmakingen, de akten en de briefwisseling van de gemeente.